Babadan Oğluna Öğüt..

Geçen günlerde babamdan aldığım bir mesajı sizlerle de paylaşmak istedim. Bana sonu öğütle biten çok güzel bir hikaye atmıştı. Zira adam öğüt verirken bile alıntı yapıyor, referans veriyordu. 😀

Moris Levi'den...
1964 yılında ABD de bir öğretmen dergisinde Alexander Cassandra imzalı bir yazı yayınlandı:
Bir fizik hocası ile öğrencisi sınav sorusuna verilen cevap hakkında anlaşmazlığa düşmüşler ve tecrübeli öğretmen Cassandra’nın hakemliğine başvurmuşlar. Soru şöyle imiş:
“Bir binanın yüksekliğini bir barometrenin yardımı ile nasıl bulursunuz?” Öğrenci de bu soruya cevaben “Barometreye bir ip bağlar ve bina çatısından aşağı sarkıtırım barometrenin yere değdiği noktada ipi ölçerim” yazmıştı ve tabi ki öğretmenin beklediği yanıt bu olmasa da binanın yüksekliğinin bu yöntemle ölçülebilirliliği de ortada idi. Cassandra tartışmayı uzatmamak için öğrenciden hemen o anda bu soruyu başka bir yanıt ile cevaplamasını istedi. Öğrenci bu kez “Ama bir tek yanıt yok ki pek çok yöntem var” diye cevap verdi. Cassandra “Peki” dedi “Düşünebildiğin kadar yanıt ver o zaman.Ama mümkünse cevapların en az birinden fizik çalışmış olduğunu anlayalım.”

Öğrencinin ilk cevabı şöyle idi:   “Barometreyi çatıdan aşağı bırakırsınız ve bir kronometre ile kaç salisede yere çarptığını hesaplayıp  x=0.5*a*t^^2 formülü ile yüksekliği bulursunuz”  Beklenen cevap bu olmasa da cevap fizik bilgisi içeriyordu.

Öğrenci cevaplarını sıralamayı sürdürdü: “Güneşli bir günde barometreyi dik tutup gölgesini ölçersiniz ve sonra da binanın gölgesini ölçüp orantıyı barometrenin yüksekliği ile çarparsınız”  Bu cevapta doğru idi.

Öğrencinin üçüncü cevabı da şu oldu: “Merdivenleri çıkarken duvar boyunca barometrenin yüksekliğini defalarca işaretleyerek çıkar ve işaret sayısı ile barometrenin yüksekliğini çarparsınız”

Dördüncü cevap öğretmenlerin küçük dillerini yutmalarına neden oldu çünkü öğrencinin fiziği iyi bildiği anlaşılmıştı. “Küçük bir ipe bağladığınız barometreyi önce yerde sonra da çatıda sallar , ipin uzunluğu ve sallanma periyotları arasındaki farklarla Newton’un g katsayısını hesaplar, iki g katsayısı arasındaki farktan binanın yüksekliğini hesaplayabileceğiniz oranı bulursunuz”

Söylenecek bir şey kalmamıştı, öğrencinin sınıfı geçtiği açıktı. Öğrenci yarattığı etki ile gülümsedi ve dedi ki “Ama bence yapılacak en doğru şey kapıcıya gidip barometreyi hediye edip karşılığında binanın yüksekliğini söylemesini istemekten ibarettir.” Hep beraber gülmeye başladılar.

Cassandra hayranlıkla sordu öğrenciye “ Peki, öğretmeninin senden beklediği cevabı da biliyor musun?”  Öğrenci alaylı bakışlarla cevap verdi “Evet, çatıda ve yerde hava basıncını ölçerek aradaki farktan hesaplamamız gerekiyor yazmamı bekliyordu”

Cassandra merakla şu soruyu sordu “Peki madem istenilen cevabı biliyordun, neden yazmadın? “
Öğrenci omuzlarını silkti ve “ Çünkü dar kafalılıktan bıktım” dedi.

Küçük bir çocuk iken yaşamı sürdürme konusunda büyüklerimin, öğretmenlerimin bellediklerinin, bakış açılarının doğru olduğu ve sorgulanmadan takip edilmesi gerektiği konusundaki dayatmalarına isyan ederdim. Kendi kendime benim neslim dünyaya hakim olduğunda bunun değişeceğini tekrarlar avunurdum. Yaş aldığımda saplantı ve kendini kalıplara hapsetme kolaycılığının, milletlerle, nesillerle, inanç grupları ile, sosyal sınıflarla ve hatta eğitimle ilgisi olmadığını, dar kafalılığın her kademedeki insanda çok yaygın bir  (üstelik meziyet sanılan) kusur olduğunu  da anladım. İyi ki ben bıkmadım, yazıyor ve konuşabiliyorum.

Yaşamı tek bilinmeyenli bir denklem gibi ele almak, altı boş, kulağa hoş sloganlarla konuşup, zamana göre kendini geliştirmeyen saplantı / slogan / hükümlere göre yaşamak ve mevzi alıp dayatmaya çalışmak kolaycılığı hiç kimseyi ve de toplumları bir yere götürmez. Zaten yaşamda soruların pek çoğunun tek bir cevabı yoktur. Eğitimcinin görevi, bildiğini (sandığını) öğretmek / belletmek değildir. Bilinen ve/veya bilinmeyen cevapları bulabilmeyi, yani "öğrenmeyi" öğretmektir. Hele bir de "merak" ı öğretebilseler, ah ne iyi olurdu.
Babam hikayenin sonunda attığı mesajla eklemiş: Kendinize iyi bakın, sadece yemek, içmek ve sağlık anlamında değil. Maddi, manevi, sosyal, kültürel, hukuki, insani, beşeri, sağduyu, adalet, vicdan ile..

Yorumlar